Κήπος της Ψυχής -εξωτερικός χώρος για ομαδική εργασία.