Όταν η Κόρη γίνεται Μητέρα

Όταν η Κόρη γίνεται Μητέρα -Πίνακας: “Μητέρα και Παιδί” του Frederic Leighton- Μητρότητα. Στέκομαι με δέος εμπρός της. Κάθε φορά που ζητώ από τη γυναικεία φύση να μου επιτραπεί η είσοδος στην περιοχή της μητρότητας υποχρεώνομαι να ακολουθήσω τους κανόνες της. Μου ζητείται να αφουγκραστώ την ποικιλία των ήχων της αλλά και τη σιωπή της,…

The Power of Symbolism

The Power of Symbolism “A word or an image is symbolic when it implies something more that its obvious and immediate meaning.”  C .G. Jung. During this evening talk we will delve into symbolism exploring the way we relate with it. We will look at symbolism as a mean to express the “unspoken” and as…