Άνθισμα Γυναίκας: Ένα ταξίδι αυτογνωσίας

'Ανθισμα Γυναίκας: Ένα ταξίδι αυτογνωσίας -Πίνακας του Gustav Klimt, 1890- “Σου εύχομαι να βγεις εκεί έξω και να αφήσεις ιστορίες να σου συμβούν, και να τις διερευνήσεις, να τις ποτίσεις με το αίμα σου, τα δάκρυα και το γέλιο σου μέχρι να ανθίσουν, μέχρι εσύ ο εαυτός σου να ξεπετάξει τα άνθη του”.    …