Μέσα από έναν Ιαπωνικό μύθο οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν την σύνδεση με τον εσωτερικό θεραπευτή και συνάντησαν μέρη του εαυτού τους που είχαν παραμελήσει ή ξεχάσει.