Καλώντας τις εσωτερικές πτυχές που έχουν αποσιωπηθεί να ξυπνήσουν.
~ Κήπος της Ψυχής -εξωτερικός χώρος για ομαδική εργασία.