Διερευνώντας την επανασύνδεση με τη ζωογόνο πηγή του Ενστικτώδη Εαυτού.
~Κήπος της Ψυχής -εξωτερικός χώρος για ομαδική εργασία.